למידע נוסף:
1. G-01.002 rev C oxygen EP
 
גירסא להדפסה
חמצן רפואי- מפרט